Hond en kat

close up, cat and dog together lying on the floor

Zo veel mogelijk worden onze honden in de Spaanse asielen al getest met katten om te bepalen of ze ‘kat-trainbaar’ zijn.

Als een hond slaagt voor de kattentest, betekent dat niet per definitie dat de hond vriendelijk naar katten is en het impliceert ook niet dat de hond in kwestie beste vriendjes zal worden met elke kat die hij tegenkomt. Het betekent dat de hond de kat negeerde tijdens de test of een vriendelijke vorm van nieuwsgierigheid voor de kat liet zien. Met andere woorden: de hond toonde geen tekenen van agressie of angst. Een hond die erg bang is voor katten of agressie of prooigedrag tegenover katten laat zien, plaatsen wij niet in een opvanggezin of bij adoptanten die katten hebben. Deze honden kunnen meestal ook na training niet in harmonie en op een ontspannen manier met katten samenleven.

Als je een hond adopteert die de kattentest met goed gevolg heeft afgelegd, dan moet je er nog steeds voor zorgen dat beide dieren op een goede manier aan elkaar worden geïntroduceerd.

Laat de hond voorzichtig aan de kat(ten) wennen en houd hem eerst aan de lijn. Forceer niets en zorg er ten alle tijden voor dat de kat weg kan of een veilig, hoog plekje op kan zoeken. Zorg ervoor dat de hond nooit de kans krijgt om de kat op te jagen, want zo ontdekt hij dat dit een leuk spelletje is en krijgt hij de smaak alleen maar meer te pakken. Leer de hond de kat met rust te laten en laat hem alleen snuffelen en kennismaken met de kat als hij rustig is. Laat de hond niet fixeren op (gespannen staren naar) de kat. Dit ervaart een kat als bedreigend en het kan bij de hond een voorstadium zijn voor het opjagen van de kat of uitvallen naar de kat.

Ongewenste reacties  (niet alleen van de hond, maar ook van de kat) moeten meteen in de kiem worden gesmoord. Laat de dieren nooit samen alleen zonder toezicht totdat ze in harmonie samenleven. De veiligheid van beide huisdieren moet op de eerste plaats komen. Eén van de beste trainingsmiddelen hierbij is een deur – gebruik deze om de hond en kat uit elkaar te houden als er een ‘rustpauze’ nodig is tijdens de eerste introductiefase of als je weggaat en de huisdieren nog niet helemaal aan elkaar zijn gewend. Zorg er ook voor dat kat en hond elkaar niet kunnen storen tijdens het eten.

‘Kat-trainbaar’ betekent dat met een zorgvuldige introductie, en geduldige, positieve en beloningsgerichte training de hond en kat samen kunnen leven zonder problemen. Met andere woorden, je zult er zelf ook energie in moeten steken om het te laten werken, en niet de kat en hond samen in dezelfde ruimte stoppen en hopen op het beste.

Het ligt natuurlijk niet alleen aan de hond of de hond en de kat uiteindelijk goed met elkaar overweg kunnen. Het kan ook de kat zijn die het moeilijk maakt voor de hond! Bijvoorbeeld als je katten erg bang zijn voor honden of agressief reageren op honden. Weet je niet hoe je katten op een hond reageren en overweeg je een hond te adopteren? Vraag eens in je omgeving of iemand met een katvriendelijke (aangelijnde) hond op bezoek kan komen en kijk goed naar de reactie van je kat(ten). Geef je kat(ten) vooral de eerste tijd de kans om de hond uit de weg te gaan door zich terug te trekken in een andere ruimte of veilige, hogere plekjes op te zoeken. Forceer niets. Katten hebben vaak veel tijd nodig om aan een nieuwe situatie te wennen.