Ehrlichia

Als een hond door middel van een bloedtest positief is bevonden op Ehrlichia, betekent dat dat hij ooit in aanraking is geweest met de Ehrlichia-bacterie. Deze parasiterende bacterie wordt overgebracht door de beet van een geïnfecteerde teek en kan in sommige gevallen de ziekte Ehrlichiose veroorzaken. Teken besmet met deze bacterie komen voornamelijk voor rond het Middellandse zeegebied.

Als de hond gezond is en geen symptomen heeft van Ehrlichiose, is hij drager van de bacterie. Zijn immuunsysteem is sterk genoeg om niet ziek te worden van de bacterie, hij kan gewoon gezond oud worden en heeft een normale levensverwachting. Deze dragers van de Ehrlichia-bacterie worden voor de zekerheid behandeld met een antibioticakuur (Doxycycline), waardoor de bacterie wordt uitgeschakeld.

In zeldzame gevallen krijgt een hond die behandeld is met antibiotica op latere leeftijd alsnog klachten die kunnen duiden op Ehrlichiose. Lees daarom onderstaande informatie goed door, zodat je bedacht bent op eventuele symptomen die op de ziekte Ehrlichiose kunnen wijzen.

Acute Ehrlichiose
Tijdens de eerste fase van Ehrlichiose, die 1 tot 3 weken duurt, wordt de aanmaak van bloedcellen onderdrukt. De symptomen kunnen zijn:

 • Koorts, sloomheid.
 • Slechte of afwezige eetlust.
 • Benauwdheid.
 • Vergrote lymfeknopen en een vergrote milt.
 • Bleke slijmvliezen, bloedarmoede.
 • Bloedneuzen, bloedingen in huid en slijmvliezen.
 • Oogproblemen (uitscheiding, infecties).
 • Braken.

Bij bloedonderzoek is een verlaging van de hoeveelheid bloedcellen (rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes) te zien.

Subklinische (stille) fase
Hierna begint de tweede fase van Ehrlichiose, waarbij geen symptomen te zien zijn. Deze fase kan levenslang duren.
In deze fase kan de ziekte in het bloed aan te tonen zijn door verlaging van de hoeveelheid bloedplaatjes en verhoging van de ontstekingseiwitten.

Chronische Ehrlichiose
Soms ontstaat een derde, chronische fase. Kenmerken hiervan kunnen zijn:

 • Koorts, sloomheid.
 • Slechte eetlust, afvallen.
 • Longontsteking.
 • Vergrote lymfeknopen en milt.
 • Bloedingen in huid en slijmvliezen, bloedneuzen.
 • Bloed bij de urine.
 • Bleke slijmvliezen, bloedarmoede.
 • Verdikte achterpoten en scrotum.
 • Ontstekingen in de ogen (pijn, slechtziend, blindheid).
 • Nierontsteking en nierfalen, veel plassen en veel drinken.
 • Kreupelheid door spier- en gewrichtsontsteking.
 • Neurologische afwijkingen (toevallen of moeilijk lopen)

Bij bloedonderzoek zijn verhoogde leverwaardes te vinden, een laag aantal witte bloedcellen en een verlaagd aantal bloedplaatjes.

Diagnose Ehrlichiose
Ehrlichiose geeft vage klachten die bij veel aandoeningen zouden kunnen passen. De diagnose wordt gesteld met bloedonderzoek. In de acute fase kan de parasiet in de witte bloedcellen worden aangetoond, en in de meer chronische gevallen kan de ziekte in het bloed worden aangetoond aan de hand van een afname van de hoeveelheid bloedcellen (rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes) en een verhoging van ontstekingseiwitten en evt. leverwaarden.
Wanneer er antistoffen in het bloed aanwezig zijn, is de hond in elk geval met de parasiet in aanraking geweest, maar veel honden worden daar niet ziek van. Als een hond een aantal van de bovengenoemde symptomen vertoont, zou hij kunnen leiden aan Ehrlichiose. Niet alle symptomen hoeven voor te komen bij een hond die lijdt aan Ehrlichiose.

Behandeling Ehrlichiose
Ehrlichiose wordt meestal behandeld met antibiotica (Doxycycline). De gemiddelde behandeling duurt 4 weken. Honden die al heel lang aan Ehrlichiose lijden, moeten vaak langer antibiotica krijgen. Het herstel vangt aan tussen de 27 en 72 uur na start van de behandeling. Uitzondering hierop zijn honden met ernstige chronische Ehrlichiose waarbij aanvullende behandeling nodig kan zijn en herstel maanden kan duren.

Als Doxycycline te weinig effect geeft, kan ook nog behandeld worden met Imizol (Imidocarb). Dit wordt toegediend door middel van twee injecties met een tussentijd van twee weken.

Als Ehrlichiose op tijd wordt ontdekt en behandeld, dan zijn de vooruitzichten zeer goed. Als Ehrlichiose pas ontdekt wordt als de ziekte zich al in de chronische fase bevindt met veel ernstige symptomen, kan het een chronische ziekte worden of in zeldzame gevallen een dodelijke afloop hebben .

Bij situaties van weerstandsvermindering (stress, ziekte, ouderdom, narcose) kan de ziekte weer de kop opsteken. De hond moet dan opnieuw behandeld worden. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat de weerstand van de hond goed op peil blijft. Ook het gebruik van corticosteroïden zoals Prednison kan de ziekte opnieuw doen opleven. Het gebruik van corticosteroïden is bij een hond met Ehrlichiose dus sterk af te raden!

Levensverwachting honden met Ehrlichiose
Honden kunnen genezen van acute Ehrlichiose. Het is verstandig om de hond na het afronden van de antibioticakuur goed onder controle te houden door middel van een jaarlijks bloedonderzoek en de ziekte te behandelen in de acute of subklinische fase, voordat de hond chronisch ziek wordt.
Zelfs bij chronische Ehrlichiose kan een behandeling uw hond ziektevrij maken.

Ehrlichia bij de mens en andere huisdieren
Ehrlichiose is niet rechtstreeks besmettelijk tussen dieren of tussen de hond en mens. Er is altijd een Rhipicephalus sanguineus-teek als tussengastheer nodig om een volgende hond te besmetten.
Ehrlichia canis-infecties bij de kat zijn zeer zeldzaam.