Waarom een hond uit Spanje?

Waarom zou je een hond adopteren uit Spanje?

Vaak krijgen wij als tegenargument te horen dat de asielen in Nederland toch al propvol zitten! Dit is echter een misverstand. De Nederlandse asielen zitten vooral vol met katten. De meeste asielen in Nederland zitten bij lange na niet vol met honden. Er is juist een tekort aan honden in veel asielen. Een tekort aan leuke, makkelijke en sociale honden welteverstaan. De honden in de Nederlandse asielen hebben vaak een uitgebreide gebruiksaanwijzing en/of gedragsproblemen en zijn daardoor niet voor elke baas en elke situatie geschikt. Als er wel makkelijke, sociale honden binnenkomen in de asielen, dan zijn deze vaak binnen zeer korte tijd alweer geplaatst omdat mensen ervoor in de rij staan.

Angst?
Natuurlijk zijn niet alle Spaanse honden leuk, makkelijk en sociaal. Maar het is ook een veelgehoord misverstand dat alle Spaanse honden angstig zijn. Ja, er zijn angstige (getraumatiseerde) Spaanse honden en natuurlijk zijn er ook in Spanje honden met gedragsproblemen. Maar in een gemiddeld asiel in Spanje zitten 150 honden (en zelfs asielen met 300 of 500 honden zijn geen uitzondering!). Veruit de meerderheid van die honden zijn ooit als pup opgegroeid in een gezin en hebben een normale socialisatie gehad. In Spanje is het echter eerder regel dan uitzondering om in een opwelling een pup aan te schaffen (vaak worden ze cadeau gedaan) en de hond weer te dumpen als deze wat groter wordt. Deze honden zijn dus gewoon gewend aan mensen, zijn niet mishandeld of getraumatiseerd, en staan te springen om menselijke aandacht. Vaak leven ze in de asielen in flinke roedels, waardoor ze de hondentaal uitstekend beheersen en leren om conflicten te vermijden.

Podenco’s en galgo’s
Daarnaast worden jaarlijks veel podenco’s, galgo’s en andere jachthonden gedumpt door jagers. Dit zijn soms honden die slecht zijn behandeld of zijn opgegroeid in een donkere schuur zonder menselijke aandacht of warmte. Maar er zijn ook veel podenco’s en galgo’s die al op heel jonge leeftijd worden gedumpt. De jagers fokken zelf met deze honden in groten getale, en houden uit elk nest slechts één of enkele pups, die zij het meest geschikt achten voor de jacht. De rest van de pups komen dan op straat of in perrera’s (dodingsstations) terecht, of in het beste geval in een asiel of bij een persoon die zich om hen bekommert en krijgen dan alsnog een liefdevolle opvoeding en worden rustig gesocialiseerd.

Keuze
Met de grote aantallen honden in de Spaanse asielen, is er dus keuze genoeg. Wij kiezen er dan ook voor om honden te bemiddelen die makkelijk en sociaal zijn en in staat zijn om zich goed aan te passen aan het leven in Nederland. Sommige honden zullen hierin wat meer begeleiding nodig hebben dan andere. Daarover geven wij altijd duidelijke informatie. Honden die naar onze inschatting meer tijd nodig hebben om te wennen, plaatsen wij eerst in een ervaren opvanggezin of worden alleen geplaatst bij adoptanten met ruime ervaring met honden die goed weten waar ze aan beginnen. Adoptanten en opvanggezinnen kunnen altijd bij ZiN terecht voor advies en hulp en indien nodig schakelen wij een gedragstherapeut in. Voor de honden die niet geschikt zijn voor adoptie in Nederland, bieden wij adoptie op afstand aan, waarmee je een hond en daarmee het betreffende asiel financieel kunt steunen. En wij betalen voor alle honden een ruime vergoeding aan de asielen in Spanje, zodat ook andere honden in het asiel geholpen kunnen worden.

Broodfok
Helaas zijn nog altijd de meeste honden die in Nederland worden aangeschaft, afkomstig uit de broodfok (bijna 75%, zie afbeelding hieronder). Deze honden komen uit erbarmelijke omstandigheden. De ouderdieren zitten in schuren in kleine hokjes. Het enige wat deze honden mogen, is zorgen voor pups. Teven worden elke loopsheid opnieuw gedekt en krijgen nest na nest. De honden krijgen geen medische zorg, zien geen daglicht en krijgen geen menselijke aandacht. Veel van deze broodfokkers kopen hun pups voor een schijntje in Oost-Europa, omdat daar helemaal geen controle is op dit soort zaken. Omdat er elk jaar weer veel vraag is naar honden en omdat er weinig lieve en makkelijke honden in de asielen te vinden zijn, schaffen nog steeds veel mensen een pup uit de broodfok aan. Vaak zijn de pups uit de broodfok niet goed gesocialiseerd en/of medisch niet in orde. Broodfokkers zijn er ook nog eens heel goed in mensen een rad voor ogen te draaien, door de pups tijdelijk onder te brengen in een huiselijke situatie, waardoor mensen vaak niet in de gaten hebben dat ze een pup uit de broodfok in handen hebben. De prijzen bij broodfokkers liggen meestal lager dan bij rashondenfokkers. Mensen die niet de hoofdprijs willen betalen voor een rashond, komen ook vaak bij broodfokkers terecht.

Een kans
De grote vraag naar honden houdt de broodfok in stand. Dat mensen geen pups meer kopen bij de broodfokkers is de enige manier om deze vreselijke handel en dierenmishandeling tegen te gaan. In deze vraag naar honden kan ook worden voorzien door een hond uit Spanje te adopteren. De Spaanse asielen zitten vol met honden in alle soorten en maten, die vaak in het land van herkomst weinig kans hebben op een fijn leven. Veel van deze honden zijn, mits goed geselecteerd, prima geschikt als huishond. Deze honden verdienen volgens ons ook een kans op een leuk leven. Op die manier kan een buitenlandse hond een broodfokhond verdringen, waardoor er minder vraag naar broodfokhonden komt en de broodfokkers ook minder zullen gaan fokken.
Met het adopteren van een buitenlandse hond ga je de broodfok tegen, help je een hond die anders waarschijnlijk zijn leven in een asiel zou slijten en ondersteun je het asiel waar je de hond adopteert. Zo kan het asiel voor hun langzitters blijven zorgen en komt er plaats vrij voor andere honden in nood.
Het probleem van de enorme aantallen honden die in Zuid-Europese landen worden gedumpt, lossen we natuurlijk hiermee niet op. Om die reden steunt ZiN ook castratie- en voorlichtingsprojecten in Spanje, zodat mensen leren over verantwoord huisdierenbezit en het aantal gedumpte en zwerfhonden langzaam maar zeker afneemt.

Meer lezen en bronnen
http://buzhonden.weebly.com/cijfers-import.html
http://www.hondenzaken.nl/asielen-en-buitenlandse-honden/
http://buzhonden.weebly.com/veelgehoorde-opmerkingen.html

11929906_10153280854694748_1253053760_o