Adoptieprocedure

Ben jij op zoek naar een hond en heb je op onze website een hond gezien die je aanspreekt en die in jouw situatie past? Vul dan eerst vrijblijvend het interesseformulier in. Hier is ook de mogelijkheid om vragen over de hond te stellen.

Je ontvangt dan van ons zo snel mogelijk een uitgebreid vragenformulier. Aan de hand hiervan bekijken wij of we denken dat de hond bij jou past. Wij zoeken immers voor elke hond een passend en blijvend thuis. Dus het is belangrijk dat er een goede match is tussen de hond en de adoptant. Zaken die hierbij een rol kunnen spelen, zijn bijvoorbeeld: zijn er (jonge) kinderen en/of andere huisdieren in het gezin, moet de hond vaak alleen thuis blijven, wat zijn de verwachtingen van de hond, welke ervaring heeft de adoptant met honden, enzovoort. Voor de meeste honden is een nieuw huis een hele verandering met veel nieuwe indrukken. Je zult dus de hond tijd moeten geven om te wennen aan de nieuwe situatie.
Wij plaatsen honden alleen in gezinnen met jonge kinderen (6 jaar en jonger) als ze eerst in Nederland in een opvanggezin hebben verbleven, zodat wij de mogelijkheid hebben de hond eerst goed te observeren in de omgang met kinderen. Jonge pups vormen hierop een uitzondering.

Naar aanleiding van het ingevulde interesseformulier volgt een telefonisch gesprek, eventueel een huisbezoek en dan kan een afspraak gemaakt worden om de hond in het gastgezin te ontmoeten. Als de hond nog in Spanje is, vindt er eerst een overleg plaats met de asielmedewerkers van het asiel waar de hond verblijft. Als er sprake is van een goede match, krijg je het adoptiecontract opgestuurd. De hond wordt op ‘gereserveerd’ gezet zodra wij het ingevulde adoptiecontract hebben ontvangen en de adoptiebijdrage voor de hond op onze bankrekening staat. Deze bedraagt € 250 voor een pup/niet-gecastreerde hond, € 300 voor een gecastreerde hond en voor oudere en/of gehandicapte honden is er een gereduceerd adoptietarief. Met de adoptiebijdrage kunnen wij gemaakte kosten dekken, zoals: de reis naar Nederland en het gebruik van de transportkennel, het reisdocument/paspoort, chippen, gezondheidstesten, vereiste inentingen, castratie/sterilisatie, ontwormen en behandeling tegen parasieten.
Indien de hond nog in Spanje verblijft, wordt er dan ook een datum ingepland waarop de hond naar Nederland kan reizen.

360 reacties