Buitenlandse hond in het nieuws

17342028_1306512712776308_1815729198_o

Afgelopen weekend was ‘de buitenlandse hond’ weer in het nieuws, zowel in positieve als in negatieve zin. Stray AFP liet een positief en op feiten gebaseerd beeld zien van ‘de buitenlandse hond’ naar aanleiding van de presentatie van de immigratiecijfers van (zwerf)honden en -katten naar Nederland in 2016.

De Dierenbescherming liet zich via diverse media negatief uit over ‘de buitenlandse hond’. Volgens de Dierenbescherming kleven er nogal wat risico’s aan het in huis halen van een zwerfhond uit het buitenland en los je er het probleem voor zwerfdieren in het land van herkomst niet mee op.

In de discussie worden zowel door voor- als tegenstanders soms argumenten gebruikt die niet altijd gebaseerd zijn op feiten, waardoor een werkelijke en constructieve gedachtewisseling over dit onderwerp soms onnodig moeilijk wordt gemaakt. ‘De buitenlandse hond’ bestaat volgens ons niet. Elke hond is anders, ze hebben allemaal een andere achtergrond, sommige zijn bang, andere niet, sommige zijn sociaal, andere niet, sommige zijn gezond, andere niet, sommige zijn flexibel, andere niet; eigenlijk net zoals de Nederlandse (ras)hond dus. Voor elk wat wils, het aanbod is immers enorm.

Maar het komt volgens ons de buitenlandse hond ook niet ten goede om de problemen die sommige honden hebben, te bagatelliseren. Elke hond zal tijd nodig hebben om te wennen, Nederland is voor de meeste buitenlandse honden net zoiets als het centrum van New York voor een dorpsbewoner uit Friesland. Sommige dingen, zoals alleen kunnen zijn, los kunnen lopen, omgang met kinderen of katten, kunnen in een asielsituatie moeilijk te voorspellen zijn. Er zijn veel buitenlandse honden die uitstekend zijn gesocialiseerd en binnen een paar dagen probleemloos meedraaien, maar er zijn er ook die slecht gesocialiseerd zijn of angsten hebben en daardoor niet voor iedereen geschikt zijn. Juist door dat te onderkennen, maak je mensen ook bewust van de criteria waarop ze kunnen selecteren, waardoor de kans op een passende hond alleen maar groter wordt. Een te rooskleurig beeld voorspiegelen komt de honden uiteindelijk namelijk ook helemaal niet ten goede en eerlijke informatie, goede voorlichting en begeleiding zijn voorwaarden voor een geslaagde adoptie.

Toevallig waren wij als stichting al bezig met het verzamelen van de standpunten van de Dierenbescherming om hierop onze visie te kunnen geven. Onlangs hebben wij navraag gedaan bij de Dierenbescherming of ze nog achter deze standpunten staan. De Dierenbescherming antwoordde intern bezig te zijn de discussie nieuw leven in de blazen en liet ons het volgende weten: ‘Ons standpunt was natuurlijk dat wij adviseerde dergelijke honden niet te importeren, omdat het overgrote deel van deze honden niet kunnen/zullen aarden in onze maatschappij. Wij begrijpen ook wel dat het probleem niet helemaal zwart wit is, en het zou dus kunnen zijn dat nadat er intern opnieuw kritisch naar gekeken wordt onze mening iets genuanceerder zal zijn.’

Graag geven wij als stichting onze visie op de standpunten van de Dierenbescherming. Natuurlijk zijn we bereid om hierover in discussie te gaan en we nodigen de Dierenbescherming hierbij dan ook van harte uit om met ons, maar ook andere organisaties die zich bezighouden met ‘de buitenlandse hond’, in gesprek te gaan als zij intern kritisch gaan kijken naar hun mening.

Lees hier onze visie op de standpunten van de Dierenbescherming.