Over ZiN

Stichting Zwerfdier in Nood helpt achtergelaten, verwaarloosde en mishandelde honden uit Zuid-Europa (Spanje). Wij werken daarvoor samen met verschillende asielen en organisaties in de regio Valencia.

Stichting ZiN houdt zich vooral bezig met het herplaatsen van zwerfhonden (en incidenteel -katten) uit Spanje, het verlenen van (financiële en materiële) ondersteuning aan plaatselijke asielen, en het bestrijden van dierenleed in deze landen.
Het merendeel van de zwerfhonden in landen als Spanje is niet op straat geboren, maar op straat gezet. Dagelijks worden in veel Zuid-Europese landen ongewenste honden op straat gezet of achtergelaten bij asielen of in dodingsstations. In Spanje alleen gaat het al om ca. 150.000 honden per jaar.

Stichting ZiN vangt honden in nood op en zoekt op een verantwoorde en zorgvuldige wijze in Nederland of België een goed thuis. De te herplaatsen honden worden door Stichting ZiN zelf geselecteerd in Spanje. De stichting werkt met vaste opvanggezinnen en directe plaatsing vanuit het buitenland.

Daarnaast ondersteunt Stichting ZiN ter plaatse door onder andere:

  • Geld in te zamelen voor (ver)bouw van de asielen, operaties, medicatie, enzovoort.
  • Educatie- en castratieprojecten te ondersteunen of op te zetten in de asielen ter plaatse.
  • Inzamelen van hulpgoederen ter ondersteuning van de asielen.

Voor het beleidsplan van Stichting Zwerfdier in Nood, klik hier.

Stichting Zwerfdier in Nood voldoet aan de regelgeving zoals die is te lezen op de website van RVO. Dit houdt in dat de stichting is geregistreerd bij de RVO, vakbekwaamheid is gewaarborgd en de administratie van de stichting inzicht biedt in waar de honden in Nederland verblijven.

De stichting is ook erkend door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op het dierwelzijn als het gaat om (o.a.) transport van levende dieren en ziet erop toe dat de Europese en Nederlandse regels gehandhaafd worden.
NVWA-erkenning 3579451

318 reacties